PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
NO NAMA TEMPAT / TANGGAL LAHIR NIP PANGKAT / GOL PANGKAT AKADEMIK NIDN KUALIFIKASI PENDIDIKAN BIDANG KEILMUAN
1
Dr. Muhaini, S.Ag, MA Palembang, 16 Juni 1968 196806161999051002 Pembina (IV/a) Lektor (III/d) 2016066801 S3 Dirasah Islamiah Dirasah Islamiah
2
Dr. Jelita, S.Pd, M.Pd Kec. Tanah Jawa Simalungun, 06 Mei 1969 196906051992032004 Pembina (IV/a) Lektor (III/d) 2005066903 S2 Ilmu Kimia Ilmu Kimia
3
Nuraida, S.Ag, M.Pd Bireun, 12 Maret 1972 197212031997032001 Pembina (IV/a) Lektor (III/c) 2003127201 S2 Pendidikan Sains Pendidikan Sains
4
Dr. Yusaini, S.Pd, M.Pd Geudong, 08 Oktober 1972 197208102005041002 Penata Tingkat I (III/d) Lektor (III/d) 20100087203 S2 Manajemen Pendidikan Manajemen Pendidikan
5
Chery Julida Panjaitan, M.Pd Asahan, 24 Juli 1983 198307242015032001 Penata Muda Tingkat I (III/b) Lektor (III/c) 2024078301 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia
6
Syamsyiah Z, M.Pd.I Langsa, 24 April 1984 198404242019032001 Asisten Ahli (III/b) 2024048403 S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
7
Suhelayanti, M.Pd. I Langsa, 08 Agustus 1986 198608082019032019 Asisten Ahli (III/b) S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
8
Junaidi, M.Pd.I Teupin Panah, 01 Oktober 1983 Lektor (III/c) 2001108303 S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
9
Nina Rahayu, M.Pd Langsa, 18 Juli 1988 Lektor (III/c) 2018078801 S2 Pendidikan Dasar/Pendidikan Matematika Pendidikan Dasar/Pendidikan Matematika
10
Yustizar, M.Pd.I Langsa, 04 April 1977 Asisten Ahli (III/b) 2004047701 S2 Pendidikan Islam Pendidikan Islam
11
Muhammad Iqbal, M.Pd.I Langsa, 30 Juli 1987 Asisten Ahli (III/b) 2030078701 S2 Pendidikan Islam Pendidikan Islam